Arkiv for kategorien 'Bil'

Volvo på EM-arenaen

fredag 11. august 2006

(BilNorge) Du la kanskje merke til den dersom du fulgte gullkastet til Andreas Thorkildsen i Gøteborg – en liten Volvo som beveget seg på gressmatta. Det var ingen tilfeldig lekebil som hadde forvillet seg inn på stadion.

mini_volvo.jpg

Volvo har nemlig levert fire krympede 1:5 skala biler av XC90 til den svenske EM-arrangøren. Bilene frakter spyd, slegger og diskoser fra landingsplassen tilbake til utøveren raskt og effektivt. De fire fjernstyrte modellbilene er utviklet av selskapet Nordic Sport og drives av en 2-hesters elektrisk motor. Egenskapene er ganske imponerende, de kan bære fire diskoser eller tre spyd, alternativt to slegger. Med to slegger om bord veier lasten alene 14 kg. Likevel klarer de små bilene å bevege seg i en hastighet på 20 km/t over gresset på Ullevi. Selv om bilene gjør en god jobb under mesterskapet, har ikke Volvo noen videre produksjonsplaner.

Hentet fra BilNorge 11. august 2006.

En måned igjen

onsdag 30. november 2005

Idag er det kun en måned igjen til den forhatte bomringen i Trondheim forsvinner. Og det forhåpentligvis til evig tid. Skremselspropaganda om 8000 flere biler i Midtbyen har jeg liten tro på. Statens Vegvesen må heretter hente pengene sine fra nasjonale vegbudsjetter, og ikke bruke bompenger som melkeku. Bompenger koster mye i administrasjon og er urettferdig fordi den rammer mennesker som tilfeldigvis bor i nærheten av en bom.

Gratulerer Tønsberg

mandag 13. juni 2005

Folkeavstemningen igår viste at ca. 70% av befolkningen i Tønsberg, 69% av befolkningen på Nøtterøy og 66% av befolkningen på Tjøme har stemt nei til videre bompengefinansiering til fase 2 av veipakke Tønsberg. Bomringen vil således stå til 2015 istedet for 2024. Gratulerer med en viktig seier!

Ormehull i Tønsberg

lørdag 16. april 2005

tunnel.gif

For to dager siden la vegvesenet fram sin foreløpige plan for ny tunnel under Byfjorden mellom Tønsberg og Nøtterøy. Forslaget må vel egentlig bare karakteriseres som en forsinket og dårlig aprilspøk. Vil man virkelig byen så ille at man ønsker seg et bratt ormehull fra Kjelle til Teie? Av alle løsningene som vegvesenet har kommet med er dette det mest idiotiske å bruke enda en milliard på. Det er jo faktisk våre penger som går til spille på disse veiprosjektene. Sammenligner man med større byer i Norge har ikke Tønsberg et trafikkproblem som gjør at det er verdt å innskrenke innbyggernes bevegelsesfrihet med disse hersens bommene. Tunnelen beskrevet vil bety en heving av både beløp per passering og innkrevingsperiode. Jeg oppfordrer alle til å stemme nei til videre veiprosjekter finansiert usympatisk ved bompengeinnkreving.

Kjøring i rundkjøringer

fredag 11. februar 2005

rundkjoring.jpg

Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. De regler som gjelder ellers, må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring. For feltplassering ved kjøring i rundkjøring gjelder i utgangspunktet reglene som i et vanlig vegkryss, dvs. analogisk anvendelse av trafikkreglene §6 og de føringer som ligger i trafikkreglene §5 nr.1. På kjørebane med to eller flere kjørefelt skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre ved utkjøring til høyre for midten av rundkjøringen. Skal man rett fram, velger man det felt som er hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal man lenger enn midten av rundkjøringen, bør kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre.

Bruk av blinklys følger av trafikkreglene §14 nr.2: «Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.» En rundkjøring er formelt sett et vegkryss, og idet man kjører ut foretar man en retningsendring. Det er altså påbudt å blinke ut av rundkjøringen. Blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut. De som eventuelt skal inn fra samme avkjøring som du skal ut får da informasjon og kan sette tidligere i gang.

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring kan det være hensiktsmessig at det gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen, spesielt om det er kort avstand mellom de to vegarmene. Vegmyndigheten har videre anbefalt at en i meget små rundkjøringer kan blinke til venstre i rundkjøringen, men det er ikke påbudt. Du kan således ikke bøtelegges. Små rundkjøringer er problematiske i forhold til at en skal kunne gi informasjon i tide til de som skal inn i rundkjøringen. Håndtegn skal kun brukes om kjøretøyet er godkjent uten retningssignallys.

Du skal bruke blinklys både ved feltskifte og ved utkjøring av rundkjøringen. Ved feltskifte har du vikeplikt. Med kjørefelt menes hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved oppmerking, eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke.

Bilfritt sentrum

fredag 12. mars 2004

bil.jpgMan hører stadig om bussmetro-prosjekter, som skal vi få folk over til busstransport istedet for å kjøre bil. Da er det viktig at innbyggerne oppfatter bussen som et attraktivt transporttilbud. En av de vanligste strategiene som praktiseres i mange byer er å legge hindringer i veien for de som bruker bil, uten nødvendigvis å bedre busstilbudet. Det er veldig enkelt å fjerne parkeringsplasser, øke parkeringsgebyrer på de gjenværende plassene, bompenger inn til sentrum, samt stenge gater for gjennomkjøring. Resultatet blir større biltrafikk, fordi man nå ikke lenger kan parkere lovlig rett utenfor butikken og må kjøre lengre før man endelig finner en ledig parkeringsplass. Og siden all trafikken nå som det så fint heter blir «ledet» gjennom byen og ikke fordelt på alle gatene som var tilgjengelig før, forsterkes trafikkaoset bare ytterligere, fordi man må kjøre en omvei for å komme til butikken. Myndighetenes strategi bør ikke innebære tvang ovenfor innbyggerne for å få bukt med biltrafikken, men å tilby gode nok alternativer. Enten i form av gode busstilbud eller gode parkeringsmuligheter og fremkommelighet.

Bomringen i Tønsberg

søndag 15. februar 2004

bomring.jpgJeg deltar for tiden i et nytt webprosjekt. Etableringen av nye bomringer er i ferd med å ta fullstendig overhånd her i landet. Det har nå kommet så langt at selv vanlige sindige mennesker reagerer med forferdelse over utviklingen. Også den vakre hjembyen min Tønsberg har måttet bøye seg for bomringterroren. Les mer på den splitter nye hjemmesiden til Folkeaksjonen for Tønsberg uten bomring. Folkeaksjonens primære mål er full avvikling og fysisk demontering av bomringen rundt Tønsberg. Vi finner oss ikke i at et gigantisk veiprosjekt skal forringe innbyggernes trivsel, ødelegge en historisk by med tunneler eller skade omkringliggende våtmarker.