Ny åndsverkslov

ipod.jpgDet nye lovforslaget om hvordan vi får forholde oss til MP3-musikk og filmer i fremtiden har skapt storm. Her følger en liste over hva som er tillatt og ulovlig idag og med den nye loven.

Dette er lov idag:
• Å laste ned musikk, film og tv-programmer til privat bruk.
• Å ta kopier av musikk og film til eget bruk, f.eks. overføre musikk til en MP3-spiller eller film til en bærbar filmavspiller.
• Å dele musikk og filmer med nære venner og familie.

Dette er forbudt idag:
• Å gjøre musikk og film offentlig tilgjengelig.
• Å kopiere eller laste ned programvare du ikke eier originalen av. Dette inkluderer dataspill.

Dette blir tillatt dersom den nye loven vedtas:
• Å ta kopier av CD’er og DVD-filmer i hvilket format du vil dersom disse ikke har såkalt effektiv kopibeskyttelse.
• Du kan også gi kopier av disse til nære venner og familie.
• Du har lov til å bryte en kopisperre dersom det er nødvendig for å spille av på relevant utstyr. Hvis du har kjøpt en CD med kopisperre og den ikke virker i bilen din, så skal du kunne bryte kopisperren og ta en kopi for å spille av den i bilen.

Dette blir forbudt dersom den nye loven vedtas:
• Å ta kopier av CD’er og DVD-filmer med effektiv kopibeskyttelse. Det samme gjelder dersom du har kjøpt MP3 på nettet med kopibeskyttelse. Disse musikkfilene kan i så fall ikke f.eks. brennes på en CD med mindre plateselskapene har gitt sin tillatelse.
• Å gjøre programvare for bryting av kopisperrer tilgjengelig for andre. Det betyr i praksis at du enten må finne ut hvordan du skal bryte kopisperren selv, eller at noen må bryte loven for at du skal bryte kopisperren.
• Å laste ned musikk, film, dataspill, programvare og TV-programmer som du vet er fra en ulovlig kilde.
• Å gjøre opphavsrettsbeskyttet musikk, film, dataspill, programvare og TV-programmer offentlig tilgjengelig, slik som loven også er idag.

Med effektiv kopibeskyttelse menes det at det ikke skal være mulig å lett ta seg forbi den. I lovforslaget så nevnes spesielt kopibeskyttelser som omgås med å tusje på CD’en eller holde nede en tast når du setter den inn i PC’en (disable autorun) som ikke effektive. Per idag er det effektiv kopibeskyttelse på stort sett alle DVD-filmer (CSS) og enkelte CD’er (på vei bort?).

Referanser: Ot.prp. nr.46, Om lov om endringer i åndsverksloven m.m.

Richard Stallman

gnu.pngIdag har jeg vært på et foredrag med Richard Stallman. Han er grunnlegger av operativsystemet GNU (mer vanlig kalt Linux – Linux utviklet av Linus Torvalds var opprinnelig bare navn på kjernen). Han er programvareutvikler bak GNU Emacs, GNU C Compiler og GNU Debugger.

Han er forfatter av GNU Public Licence (GPL), en av de mest brukte gratis-programvare-lisenser. Han er en forkjemper for fri programvare og sloss mot innføring av programvarepatenter. Dette må ikke forveksles med opensource programvare som fokuserer mer på tekniske fremskritt i koden i motsetning til Stallmanns tanker om personlig frihet og uavhengighet fra proprietær programvare (Microsoft Windows, Apple MacOS etc).

Han kom med en klar appell til norges befolkning om å gå imot den nye åndsverksloven som forbyr programmer som DVD Jon sitt deCSS. Det vil altså ikke lenger være lov å spille av DVD plater på det gratis GNU/Linux operativsystemet. Det blir som å si at en som kjøper cola ikke får drikke den fra et glass!

Referanser: Richard Stallmans personlige hjemmeside

Ferdig med alle eksamenene

Da har jeg nettopp sett på studweb at jeg har stått på det siste faget i PhD-planen, visuell kommunikasjon og bildebehandling. Det betyr at jeg har hatt min siste eksamen ved NTNU.

Denne våren er jeg innvolvert i å arrangere IDI’s årlige PhD-konferanse som finner sted på SAS Radisson Royal Garden torsdag 28. april. Ca. 30 PhD-studenter inkludert meg selv vil holde en kort presentasjon (20 min) om hva de holder på med. Alle interesserte er hjertelig velkommen til å høre på.

Valentins dag

valentines.pngEr du en av dem som mener valentinsdag er smakløst amerikansk og ikke mer enn et kommersielt påskudd? Da må du tro om igjen. Tradsjonen har røtter i romernes ville fruktbarhetsfester.

Den 14. februar æret romerne Juno, som var dronningen over de romerske gudene. Hun representerte kvinner og ekteskap. I det antikke Roma var dette den offisielle starten på våren. Dagen etter startet Lupercaliafestivalen, som var en fruktbarhetsfeiring av Faunus, den romerske guden for jordbruk, i tillegg til de romerske grunnleggerne Romulus og Remus. Historien sier at Pave Gelasius i år 498 bestemte at den 14. skulle være St. Valentins dag. Det romerske elskovslotteriet ble dømt ukristelig og forbudt, og dagen skulle stå i presten og martyren Valentins navn.

Problemet er bare at det er flere helgener ved navn Valentin som er assosiert med denne dagen. Faktisk var navnet Valentin så populært i middelalderen at minst 50 kristne martyrer het det. Forvirringen ble etter hvert så stor at den katolske kirken strøk St. Valentins dag fra sin kalender i 1969.

Tradisjonen med St. Valentins dag har ikke vart lenge i Norge. De første spede forsøkene kom i butikkhyllene i 1993: Små søte kort, bamser og hjerter dukket opp i begynnelsen av februar. I 1995 hev posten seg på trenden og lagde en stor reklamekampanje. Dette skulle få nordmenn til å sende søte postkort til 14. februar.

Referanser: forskning.no

Kjøring i rundkjøringer

rundkjoring.jpg

Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. De regler som gjelder ellers, må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring. For feltplassering ved kjøring i rundkjøring gjelder i utgangspunktet reglene som i et vanlig vegkryss, dvs. analogisk anvendelse av trafikkreglene §6 og de føringer som ligger i trafikkreglene §5 nr.1. På kjørebane med to eller flere kjørefelt skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre ved utkjøring til høyre for midten av rundkjøringen. Skal man rett fram, velger man det felt som er hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal man lenger enn midten av rundkjøringen, bør kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre.

Bruk av blinklys følger av trafikkreglene §14 nr.2: «Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.» En rundkjøring er formelt sett et vegkryss, og idet man kjører ut foretar man en retningsendring. Det er altså påbudt å blinke ut av rundkjøringen. Blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut. De som eventuelt skal inn fra samme avkjøring som du skal ut får da informasjon og kan sette tidligere i gang.

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring kan det være hensiktsmessig at det gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen, spesielt om det er kort avstand mellom de to vegarmene. Vegmyndigheten har videre anbefalt at en i meget små rundkjøringer kan blinke til venstre i rundkjøringen, men det er ikke påbudt. Du kan således ikke bøtelegges. Små rundkjøringer er problematiske i forhold til at en skal kunne gi informasjon i tide til de som skal inn i rundkjøringen. Håndtegn skal kun brukes om kjøretøyet er godkjent uten retningssignallys.

Du skal bruke blinklys både ved feltskifte og ved utkjøring av rundkjøringen. Ved feltskifte har du vikeplikt. Med kjørefelt menes hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved oppmerking, eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke.

Svømming i sirup

Svømmer mennesker saktere i sirup enn i vann? Vitenskapsmennene Isaac Newton og Christian Huygens debatterte dette temaet tilbake på 1600-tallet mens Newton skrev Principia Mathematica, et verk som beskriver mange av lovene i fysikk. Newton trodde at et objekts hastighet gjennom en væske ville avhenge av dens viskositet, mens Huygens mente at den ikke ville det. Newton tok med begge versjonene i sin tekst.

Forskere ved universitetet i Minnesota har funnet ut at Huygens hadde rett. Et 25-meters svømmebasseng ble fylt og 16 frivillige fikk lov til å svømme i herligheten. Uansett svømmetak var forskjellen aldri mer enn 4 prosent og hverken vann eller sirup var raskest. Forklaringen er den at samtidig som du opplever økt motstand på grunn økt friksjon gjennom væsken blir det mulig å skyve fra med større kraft i hvert svømmetak. Disse to effektene utligner hverandre. Under en viss hastighet og størrelse blir motstanden likevel den dominante kraften. Hastigheten bestemmes derfor ikke av hva du svømmer i, men heller hvor strømlinjeformet kroppen er. En perfekt svømmer burde kanskje ideelt hatt kroppen til en slange og armene til en gorilla.

Referanser: nature.com

Bilder av Simon

simon.jpgHei da har jeg fått tilsendt endel bilder av nyfødte Simon som ble født kl. 15 den 25. januar 2005. De nybakte foreldrene Therese Khanh og Victor Thanh har antageligvis nok å gjøre en stund fremover. Gratulerer masse med ungen. Jeg satser på et besøk til påske. Bildene kan forøvrig beskues på følgende adresse i fotoalbumet.