Vint Cerf i Trondheim

internet.jpg

Figur. Visualisering av internett.

Vint Cerf regnes for å være internetts far. Han er mannen som skrev TCP/IP protokollen som er grunnlaget for all trafikk på nettet sammen med kollegaen Bob Kahn i 1973. Han er idag ansatt hos Google som Chief Internet Evangelist. På torsdag besøkte han Trondheim og jeg hadde gleden av å høre han gjesteforelese om fortid, nåtid og fremtid.

Internett ble designet for et relativt lite nettverk med begrenset båndbredde. Dagens versjon IPv4 tillater bare 4.3 milliarder IP adresser og dette regner man med er brukt opp i 2010. Derfor må vi over på IPv6 som har plass til 430 trillioner trillioner trillioner adresser. Dette burde rekke for en stund fremover. Andre store endringer som skjer er innføringen av andre tegnesett (asiatiske, kyrilliske, arabiske og greske tegn) i domenenavnene. Dette blir det eksperimentert med i disse dager. I tillegg satses det på innføring av DNSSEC som sikrer at DNS oppslag ikke blir forfalsket.

Vint Cerf advarer også mot kommersialiseringen og todelingen av nettets infrastruktur som teleoperatører og bredbåndsleverandører forsøker å gjennomføre. En av grunnene til internetts suksess er at det ikke er lagt føringer på hvilke typer data som sendes og mottas, og ei heller hvem som er avsender og mottaker. Teleoperatører og bredbåndsleverandører viser gang på gang at de ønsker å legge begrensninger både på hvor data kommer fra og hvilke data som sendes (spesielt båndbreddekrevende applikasjoner). Dette må motarbeides for å sikre nettnøytralitet. Asymetrisk bredbånd slik som ADSL (hvor man har større båndbredde ned enn opp) er også et blindspor og vil nok forsvinne spesielt nå som man ser at brukere ønsker å bidra aktivt til nettet istedet for å bare være passive brukere. Folk vil ikke sitte i evighet for å laste opp bilder og video til nettet. Det må altså gå like fort begge veier. Vint Cerf retter også en pekefinger mot musikk- og filmindustri. Darwin sa dette veldig enkelt – adapt or die – tilpass dere eller dø. I gamle dager hadde man fysiske produkter som var enkle å beskytte med opphavsrett. I den digitale tidsalder er det fysiske produktet forsvunnet og det er blitt superenkelt å lage kopier. Det er sannsynlig at vi ikke kan bruke gammeldags opphavsrett, men bør gå tilbake og se om det er andre måter å løse dette på, f.eks. Creative Commons.

Idag jobber Vint Cerf i samarbeid med NASA om InterPlaNet (IPN), et nytt IP-basert nettverk for kommunikasjon i verdensrommet. Ideen er at alle romskip, farkoster og satelitter danner et nettverk der de kan kommunisere sammen og tilbake til jorda.

Pansrede kjøretøyer

En soldat er drept og en skadd i Afghanistan. Dette er trist, men krigens brutale realitet og en risiko man utsetter seg for i et slikt oppdrag. Soldatene kjørte på en landmine med en Toyota Landcruiser. Selv om pansret kjøretøy kanskje kunne spart liv om det hadde vært benyttet i dette tilfellet er det ikke sikkert det er den lureste løsningen på lang sikt.

Rent generelt er god etterretning den beste beskyttelsen man kan ha, og for å få den, er vi avhengig av å ha god kontakt med afghanerne som bor i området. Hvis vi bare kjører i pansrede biler, fremstår vi som mye mer krigerske, og det vil skape større avstand til lokalbefolkningen.

Sykkeltur til Tiller

Ukens deltagere: Atle, Olav og Jostein

Løype: Sluppen bro- sykkelsti opp til Nedre Leirfoss – Øvre Leirfoss – over demningen – Tillerbruveien – Tilleråsveien – Torgårdsletta – Sandmoen.

Lengde: 20 km
Hastighet: 10 km/t (men det var 16 km/t før Olav punkterte etter ca 14 km og Jostein mistet pedalen etter ca 16 km)
Høyde: 170 m (Torgårdsletta)
Akkumulert høyde: 320 m

Vær og føre: Noen varmegrader, stort sett yr og lett nedbør. Ikke is/snødekke . Siste del av turen i mørke.

Servering: En kaffe hos Jostein.

GPS Sporlogg: tiller_7nov07.gdb (Jostein)

aitel_sandmoen071107_spor.jpg

aitel_sandmoen071107_profil.jpg


dsc00391.JPG dsc00392.JPG

07112007217.jpg

Sykkeltur til Ler via Sælbusjøen

Rute: Sandmoen – Klæbu – Ståggån – Brøttem – Hyttfossen – Ler – Melhus – Rødde – Sandmoen
Deltagere: Atle og Jostein
Lengde: 52,4 km (Atle syklet i tillegg Lerkendal-Sandmoen t/r (ca 20 km))

Total akkumulert høyde: 620 m
Høyeste punkt: 286 m (Ståggån, Klæbu)
Gjennomsnitthastighet: 18,4 km/t (inkl 10 min pause)

GPS Sporlogg: ler_031107.gdb (Jostein)

ler_031107_spor.jpg

ler_031107_profil.jpg