Telenor er ikke en internett-leverandør lenger

Etter at Telenor har trukket seg fra det nasjonale NIX-samarbeidet er Telenor ikke verdig å kalles en internett-leverandør lenger. De leverer nå kun sitt eget nett. NIX er et knutepunkt som binder sammen alle internett-leverandørene i Norge uten begrensninger. Her hersker det nettnøytralitet – man leverer data prioritert likt uavhengig av avsender og mottager. Det er dette Telenor nå bryter ved å koble seg fra NIX og begynne å ta seg betalt av de som produserer innhold. Argumentene deres hører hjemme i en foreldet fasttelefoni-verden. Innholdet som kommer inn i Telenor sitt nett er faktisk innhold som kundene til Telenor har etterspurt. Det blir helt feil at det er leverandøren som bestemmer hvilket innhold som kunden skal få – det er det kunden som skal gjøre. Dette er ikke første gang Telenor prøver seg på nye innovative måter å grafse til seg penger på. Skam dere. Håper dere mister masse kunder og at ingen innholdsleverandører vil gi dere penger eller innhold!

Oppdatering: Telenor meldte seg på NIX samarbeidet igjen 6. september 2007. Bra!

Fotoalbumet er nede

Ingenting varer evig, selv ikke en solid Debian server. I likhet med DNB NOR sin nettbank har fotoalbumet mitt fått problemer. Det er imidlertid første gang iår, så 5 ganger mindre enn DNB NOR. Feilsøking pågår. Satser på at bildene er tilbake på nett iløpet av helgen når jeg har funnet ut hva som er grunnen til at maskina låser seg.

2. juli 2007: Bildeserveren er nå oppgradert til en Pentium 4 2.4 GHz med 2 GByte RAM. I prosessen ble dessverre databasen slettet så det vil ta litt tid å gjenopprette denne. Er kommet halvveis i rekonstruksjonen. Bildene legges ut fortløpende bakover i tid.

Komplett og MPX går sammen

De to største IT-butikkene på nett i Norge, Komplett og MPX, går sammen for å presse Elkjøp.

Komplett og Torp Computing Group, eier av MPX, går sammen. Fusjonen snur markedsbilde for salg av mye IT-produkter i Norge opp ned og skjerper konkurransen både for Elkjøp og en rekke mindre IT-butikker på nett, blant annet PS Data. På papiret er det Komplett som er det overtagende selskapet og det er det også hva angår verdier, men Komplett-sjef Eric Sandtrø påpeker at det er en fusjon. Men Komplett-aksjonærene vil ha 79 prosent av aksjene i det fusjonerte selskapet. Det store spørsmålet er hvor mye superinvestor Stein Erik Hagen har presset på – for han er stor-aksjonær i begge selskapene gjennom sitt investeringsselskap Canica, hvilket tidligere har utløst spekulasjoner om en fusjon. En annen årsak til spekulasjonene er at Komplett og Torp-gruppen holder til vegg i vegg på Kullerød ved Torp Flyplass utenfor Sandefjord.

– Komplett.no og MPX.no skal bestå som to separate og konkurrerende nettbutikker, forteller Sandtrø til digi.no. Begge gjør det bra og vi skal kjære som før.
– Det er først og fremst innkjøpsbetingelser som gjør at vi går sammen, vi må møte de store interasjonale som Elkjøp tettere, påpeker Sandtrø.

Man skal heller ikke slå sammen lager eller noe andre funksjoner i første omgang, forteller Sandtrø – som påpeker at generalforsamlingene først må si ja.

– Vi har nok regnet på en fusjon i begge leire i flere år, så at det kommer nå er litt tilfeldig, forteller Sandtrø.

I tillegg til MPX består Torp av distributøren Itegra og en finanseringsarm for lån til IT-kundene. Det var i sin tid Itegra som overtok Cinet PC. Det nye fusjonerte selskapet vil ha en børsverdi på rundt 2 milliarder kroner og omsette for rundt 5 milliarder i år.

Digi 18.06.2007

Skråstilte flyfoto

huset.png

Her er bilde av det gule huset mitt i Trondheim. Gule Sider har en stund hatt skråstilte flyfoto av Oslo. Nå er kartsøketjenesten utvidet med 13 andre norske byer (Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Fredrikstad, Sarpsborg, Malvik, Skien, Porsgrunn, Ringerike, Drammen, Nedre Eiker og Kristiansand). Detaljnivået er kraftig forbedret. Snart kan du se katta til naboen.