Hvor er trafikklyset?

Litt vanskelig å se trafikklyset når det er glemt bak tre arbeidere og et stillas! Klarer du å se det?

skjult-trafikklys.jpg