Robottraller

Som første sykehus i Skandinavia tar St. Olavs Hospital i Trondheim i bruk såkalte robottraller (AGV) for automatisk transport av forsyninger. En robottralle kan transportere en og en vogn mellom hente- eller leveringspunkter i de kliniske sentrene og Forsyningssenteret. Med bare noen korte ladepauser kan de kjøre mat, tøy og forbruksmateriell 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 52 uker i året. Alt dette er arbeid som gjøres manuelt i dag.

Se video av trallene her.