Glatt i USA

Hva er det med amerikanere og bilkjøring?