Aldri hatt så mange forskere

(Høgskoleavisa i Trøndelag) Høgskolen i Sør-Trøndelag setter i år ny rekord når det gjelder antall doktorgradskandidater. Det kan fastslås selv om høgskolen ikke har en sentral oversikt over stipendiatene.

Nylig møttes de fleste av HiST-stipendiatene til en samling for å finne ut av felles problemstillinger. Dette skyldes en lang rekke ulike finansieringsordninger, og at arbeidsavtalene er avtalt lokalt på avdelingene og ikke sentralt. Etter en gjennomgang viser det seg at tallet ligger på om lag 40 – om man ikke teller med dem som har levert sin doktorgradsoppgave, og nå venter på å disputere. I følge forskningskoordinator Ester Hasle ved HiST har antallet aldri vært større. Rektor Torunn Klemp tror at antallet kan bli enda større neste år, noe som illustrerer hvor mye det satses på forskerutdanning.
– Vi bruker ti millioner kroner av egne midler til å lønne stipendiater i inneværende år. Neste år vil vi antakelig bruke 12 millioner, i tillegg til at vi fikk to ekstra stipendiatstillinger over statsbudsjettet. Vi vil prøve å knytte nye stipendiater til allerede eksisterende forskningsmiljøer for å få mest mulig effekt og kraft, sier HiST-rektoren.

Stipendiater ved HiST
Følgende stipendiater er nå i gang med sitt doktorgradsarbeid:

Avdeling for teknologi:
Anders Lilleby – materialteknologi
Ekatarina S. Bjørnåli – entreprenørskap
Harald Høgseth – bygningsvern
Mette Bye – bygningsvern

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning:
Calle Dons – IKT-støttet lærerutdanning
Heidi Måsøval – fagdidaktikk i lærerutdanning for døve
Snefrid Tislevoll – ledelse og administrasjon i skolen
Jardar Cyvin – naturfag
Hege Myhre – skoleledelse
Vivi Nilsen – praksisfeltet – en øvingsarena eller læringsarena?
Dagrun Sjøhelle – internett som læringsarena for lærerstudenter
Oddrun M. Bråten – felles religions- og livssynsundervisning i det flerkulturelle klasserom
Kari Berg – Skolelivet til barnevernets institusjonsungdommer

Avdeling for sykepleie:
Hans Tore Mogård – sykepleie
Toril Elstad – sykepleie
Beate André – hvordan sykepleiere og leger møter døden
Jorunn Andrea Brænd – modernisering av helsevesenet – relasjoner mellom sentrale aktører

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi:
Randi Holt Utne – molekylære mekanismer ved myelmotaose
Øystein Olsen – diffusjon tensor ­ MR for funksjonsavbildning i hjernen
Berit Brattheim – helserelatert livskvalitet for ca. mammae pasienter ved ulike behandlingsregimer (radiograf)
Randi Eide Johansen – helserelatert livskvalitet for ca. mamae pasienter ved ulike behandlingsregimer (radiograf)
Kari Ravn Eide – framtidas operasjonsstue
Hilde Kjelstad Berg – bildediagnostikk

Avdeling for helse- og sosialfag:
Ann Karin Stensdotter – leddstabilitet og muskelaktiveringsmønster
Wenche Malmedal – overgrep mot eldre i institusjon
Kjersti Vik – eldres erfaring med rehabilitering
Randi Juul – barnevernsarbeiderens barneperspektiv
Asgerdur Bjaradottir Bjarklind – omsorg for andre – ivaretakelse av egen helse
Monica Lillefjell – ergoterapi
Sissel Alsaker – ergoterapi
Jon Øygarden – audiologi
Jorun Bjordal – barn og unge

Trondheim økonomiske høgskole:
Fay Giæver – organisasjon og ledelse
Tina B. Aune – innovasjon og ledelse
Frode Svendsen – bedriftsøkonomisk analyse
Erlend Dehlin – ledelse og administrasjon i helsesektoren

Avdeling for Informatikk og e-læring:
Atle Nes – IT og helse
Ivar Ørstadvik – E-læring
Ola T. Atkinson – E-læring

Stipendiater HiNT
Også ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er forskerutdanning høyt prioritert. Tallet stipendiater ligger bare litt under det HiST kan vise til, og flere er i ferd med å avslutte doktorgradsarbeidet.

Aune, Tore Kristian – kroppsøving, Levanger
Berg, Anne Grete – farmakologi, Namsos
Birkeland, Nina – internasjonalt arbeid, Steinkjer
Bratberg, Grete Helen – sykepleie, Levanger
Børve, Hege – ledelse og likestilling, Levanger
Dunfjeld, Sigbjørn – sørsamisk, Levanger
Grande, Jorunn – landbruksøkonomi, Steinkjer
Groven, Berit – pedagogikk,Levanger
Haug, Heidi – psyk. helsearbeid, Namsos
Heimburg, Erna von – kroppsøving, Levanger
Iversen, Kjærand – matematikk, Levanger
Iversen, Kjærand – matematikk/didaktikk, Levanger
Johansen, Oddbjørn – profesjonskunnskap, Namsos
Kjølsvik, Idar – religion, Levanger
Kolås, Line – IT, Steinkjer
Kristensen, Guro Korsnes – helse og kultur, Levanger
Lines, Rune – ledelse, Levanger
Lyngstad, Idar – kroppsøving, Levanger
Moa, Pål F. – biologi, Steinkjer
Moe, Anne – helsefag II, Namsos
Munkvold, Glenn – IT, Steinkjer
Maasø, Anne Grete – sykepleie, Namsos
Nilsen, Rune Åkvik – sosiologi, Steinkjer
Nilssen, Trond Risto – menneskerettigheter, Levanger
Nordtug, Bente – sykepleie, Levanger
Rangul, Vegar – didaktikk, Levanger
Reinertsen, Anne Beate – pedagogikk, Levanger
Romstad, Anne-Berit – veterinærmedisin, Namsos
Rygg, Lisbeth Ø. – Sykepleie, Namsos
Saur, Ellen – pedagogisk utviklingsarbeid, Namsos
Skevik, Trond Olav – IT, Steinkjer
Toldnes, Bård – motorhistorie, Levanger
Vada, Ragnhild – jus, Steinkjer
Velde, Boye – kroppsøving, Levanger
Wannebo, Wenche – sykepleie, Namsos
Zeiss, Daniel – galenisk farm., Namsos

Stipendiater ved DMMH
Fire av de ansatte ved Dronning Mauds Minne Høgskole er i gang med sitt doktorgradsarbeid. Ved førskolelærerutdanningen har følgende startet på sitt arbeid frem mot en doktorgradsoppgave:

Monica Selan – pedagogikk
Ellen Beate Sandseter – fysisk fostring
Astri Ramsfjell – norsk
Gro Underland – samfunnsfag

Hentet fra Høgskoleavisa i Trøndelag 14. november 2005

Dette innlegget ble publisert i AITeL, Nyheter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *