Flere bilder av Simon

Simon er blitt 4 uker gammel og nye bilder av ungen til Therese Khanh og Victor Thanh kan beskues i bildearkivet.