Datahastighet på mobilen

Mobiltelefonene begynner etterhvert å få ganske gode overføringshastigheter sammenlignet med bare for noen år siden. Her har jeg prøvd å sammenfatte hvilke teknologier og hastigheter som eksisterer. Husk at det kan være stor forskjell på teoretisk og praktisk hastighet!

Nordic Mobile Telephone (NMT) / 1G

Er basert på analog teknologi. Forekommer i to varianter NMT450 og NMT900 der nummeret indikerer forskjellige frekvensområder.

Global System for Mobile Communications (GSM) / 2 G

Hovedforskjellen fra 1G er at 2G er basert på digital teknologi. Originalt er overføringen Circuit Switched Data (CSD), linjesvitsjet med en maksimal teoretisk hastighet på 14,4 kbit/s for GSM1800 og 9,6 kbit/s for GSM900 nettverk. Senere utvidet av High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD) som benytter flere tidsluker. Dette gir en maksimal teoretisk hastighet på 57,6 kbit/s for GSM1800 og 38,4 kbit/s for GSM 900 nettverk ved bruk av 4 tidsluker.

En enda mer effektiv overføring ble oppnådd ved å innføre den pakkebaserte 2.5 G protokollen General Packet Radio Service (GPRS), med en maksimal teoretisk hastighet på 21,4 kbit/s per tidsluke og 171,2 kbit/s ved bruk av 8 tidsluker. I praksis mye lavere basert på avstand til nærmeste basestasjon. GPRS er senere utvidet av 2.75 G protokollen Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) som benytter en annen moduleringsteknikk. Dette gir en maksimal teoretisk hastighet på 48 kbit/s per tidsluke og 384 kbit/s ved bruk av 8 tidsluker.

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) / 3 G

Originalt samme hastighet som EDGE, men utvidelsespotensialet er mye større. Noen av de nyeste telefonene har støtte for 3.5 G protokollen High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) har teoretisk hastighet fra 1,8 Mbit/s og planlagges skalert opp til iallefall 28,8 Mbit/s. Videre er det planlagt High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) som skal forbedre opplastingshastigheten.