Komisk dårlig dataflyt

«Vegvesenets og Tollvesenets datasystemer snakker så dårlig sammen at det ikke er mulig å overstyre et krav på en krone.»

Lest på VG Nett