Varslet nedetid på fotoalbum

Fotoalbumet blir borte fram til onsdag grunnet utskifting av DNS server og opprydning på serverrommet. Bildene vil altså være tilbake igjen mot slutten av uken hvis alt går etter planen.