For fremtidens Internett-tjenester

overby_sm.jpgSivilingeniør Harald Øverby (25) fra Elverum har redegjort for ulike aspekter ved optiske pakkesvitsjede nett, dvs. nett benytter optisk teknologi for å svitsje pakker i Internett, i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Arbeidet vil bidra til å legge en basis for hvordan optiske pakkenett kan designes og dimensjoneres. Dette er helt sentralt for å kunne tilby fremtidens Internett-tjenester med tilfredsstillende kvalitet på en økonomisk gunstig måte. I dagens telenett svitsjes pakker ved bruk av elektronikk, selv om de overføres via optiske fibere. På grunn av den forventede økende trafikkmengden i Internett, vil de elektroniske svitsjene bli flaskehalser i fremtiden. Svitsjer basert på optisk teknologi er sett på som en av de mest lovende mulighetene for å overkomme denne flaskehalsen.

Tjenestedifferensiering
Øverby har spesielt studert hvordan tjenestedifferensiering kan realiseres i slike nett. Tjenestedifferensiering er nødvendig for å kunne støtte opp om det økende antallet kritiske tjenester som for eksempel telefoni, nødtjenester og sanntidsvideo, men også for å utnytte nettet best mulig økonomisk. Øverby har også foreslått og studert en ny teknikk som benytter redundans på nettverkslaget til å bedre tjenestekvaliteten i optiske pakkenett. Videre presenterer avhandlingen flere analytiske modeller som kan benyttes til å dimensjonere et optisk pakkenett.

Avhandlingen
Avhandlingen har tittelen «Quality of service differentiation, teletraffic analysis and network layer packet redundancy in optical packet switched networks / Differensiering av tjenestekvalitet, trafikkanalyse og pakkeredundans i optiske pakkesvitsjede nett». Deler av oppgaven har vært publisert internasjonalt i tidsskrifter og på konferanser. Arbeidet er utført ved Institutt for telematikk, NTNU, med førsteamanuensis Norvald Stol som hovedveileder og professor II Dag Roar Hjelme som medveileder. Arbeidet er finansiert av Telenor R&D og Institutt for telematikk, NTNU. Harald Øverby er sivilingeniør (2002) fra Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU. Han er for tiden ansatt som stipendiat ved Institutt for telematikk, NTNU. Disputas for graden PhD vil finne sted 17.juni.

Hentet fra NTNU 17. juni 2005

Dette innlegget ble publisert i Venner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *