Norske flaggdager og regler

norsk_flagg.jpgFra offentlige bygninger og eiendommer er det påbudt å flagge på offisielle flaggdager. Privatpersoner kan selv bestemme om de vil flagge på disse dagene.

Flaggtider:
Flagget heises i månedene mars-oktober kl. 8 og i månedene november-februar kl. 9. Flagget fires ved solnedgang, dog senest kl. 21. I Nordland Troms, Finnmark og på Svalbard og Jan Mayen heises flagget i månedene november-februar kl. 10 og fires kl. 15

Flaggdager:
• 1. januar – 1. nyttårsdag
• 21. januar – HKH Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
• 6. februar – Samisk Nasjonaldag
• 21. februar – HM Haralds Vs fødselsdag
• 1. påskedag (bevegelig)
• 1. mai – Offentlig høytidsdag
• 8. mai – Frigjøringsdagen 1945
• 17. mai – Grunnlovsdagen 1814
• 1. pinsedag (bevegelig)
• 7. juni – Unionsoppløsningen 1905
• 4. juli – HM Dronning Sonjas fødselsdag
• 20. juli – HKH Kronprins Haakon Magnus fødselsdag
• 29. juli – Olsokdagen
• 19. august – HKH Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
22. september – Prinsesse Martha-Louise
• 25. desember – 1. juledag

I tillegg skal det flagges på dager med stortingsvalg, eller når regjeringen av ulike årsaker bestemmer det. Utenom de offisielle flaggdagene er det vanlig å flagge på FN-dagen 24. oktober.

Flaggregler:
• Ved dødsfall og begravelse flagges det på halv stang. Flagget heises først til topps og fires så ned 1/3 del av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted heises flagget til topps.
• Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt.
• Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Når det kasseres skal flagget enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles.

Referanser: Forskrift om bruk av statsflagget og handelsflagget