Skattelister 2006

penger.jpgFra i dag kan du søke i skattelistene for inntekståret 2005. Skatteetaten vil ha sine elektroniske søk tilgjengelige frem til den 27. oktober i år, på skattetetatens nettsider, der det vil være mulig å finne ut hva din nabo tjente i fjor. Ved å skrive inn navn og adresse på vedkommende, vil skattelisten gi deg navn, fødselsår, skattekommune, poststed, nettoformue, nettoinntekt og utliknet skatt for inntektsåret 2005.

Skattelista for personer
Skattelista for selskaper