Nedetid på server

Registrerer at serveren har problemer med å starte opp. Nærmere bestemt nekter å mounte systempartisjon. Dette medfører at fotoalbumet vil være borte en periode. Skal prøve å få den igang igjen etterhvert.