Kjøring i rundkjøringer

rundkjoring.jpg

Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. De regler som gjelder ellers, må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring. For feltplassering ved kjøring i rundkjøring gjelder i utgangspunktet reglene som i et vanlig vegkryss, dvs. analogisk anvendelse av trafikkreglene §6 og de føringer som ligger i trafikkreglene §5 nr.1. På kjørebane med to eller flere kjørefelt skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre ved utkjøring til høyre for midten av rundkjøringen. Skal man rett fram, velger man det felt som er hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal man lenger enn midten av rundkjøringen, bør kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre.

Bruk av blinklys følger av trafikkreglene §14 nr.2: «Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.» En rundkjøring er formelt sett et vegkryss, og idet man kjører ut foretar man en retningsendring. Det er altså påbudt å blinke ut av rundkjøringen. Blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut. De som eventuelt skal inn fra samme avkjøring som du skal ut får da informasjon og kan sette tidligere i gang.

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring kan det være hensiktsmessig at det gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen, spesielt om det er kort avstand mellom de to vegarmene. Vegmyndigheten har videre anbefalt at en i meget små rundkjøringer kan blinke til venstre i rundkjøringen, men det er ikke påbudt. Du kan således ikke bøtelegges. Små rundkjøringer er problematiske i forhold til at en skal kunne gi informasjon i tide til de som skal inn i rundkjøringen. Håndtegn skal kun brukes om kjøretøyet er godkjent uten retningssignallys.

Du skal bruke blinklys både ved feltskifte og ved utkjøring av rundkjøringen. Ved feltskifte har du vikeplikt. Med kjørefelt menes hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved oppmerking, eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke.

Dette innlegget ble publisert i Bil. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *