Løkkeskrift

Med løkkeskrift øver vi inn ordgrensene hver gang vi skriver et ord, fordi vi ikke løfter blyanten fra papiret før ordet er ferdigskrevet.