Sært dataproblem

Jeg har i løst et langvarig problem med å koble til trådløs nettet på jobben med min PDA telefon. Det har faktisk ikke fungert i det hele tatt. Nettet ville ikke tildele meg noen ip adresse. Det viste seg at jeg var svartelistet for å ha en DHCP server kjørende. Øyvind og meg fant ut at dersom man kjører synkronisering mot PC opprettes en DHCP server på Qtek S200 / Imate Jamin telefonen. Dersom man samtidig er koblet til trådløse nettet vil det dannes en bru til dette nettet, som så registrerer at det er en DHCP server igang og man sperres ute fra trådløs nettet. Letteste løsning for å unngå at man blir sperret ute er antagelig å passe på at WLAN er skrudd av mens man kjører synkronisering.