Mine viktigste bøker

Her er en liten stabel med de viktigste bøker til doktorgraden.

  • Dino

    Mine viktigste bøker: ‘Dune’, ‘Dune’ og ‘Dune’. All hail Frank Herbert 🙂