Fader vår


Fader vår
Du som er i himmelen
La ditt navn holdes hellig
La ditt rike komme
La din vilje skje
På jorden som i himmelen
Gi oss i dag vårt daglige brød
Forlat oss vår skyld
Som vi òg forlater våre skyldnere
Led oss ikke inn i fristelse
Men frels oss fra det onde
For riket er ditt
Og makten og æren i evighet

Amen.


Webmaster is Atle Nes (atlenes at online.no) 
Created 3rd of September 1996
Modified 29th of January 1998